چ. فروردین ۲ام, ۱۴۰۲

دفتر امام جمعه پابدانا

وب سایت اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پابدانا

نمازجمعه۲۲/مرداد/۱۳۹۴

خطیب جمعه ی این هفته ی نمازجمعه بخش طغرالجردحضرت حجت الاسلام والمسلمین صادقی

نمازجمعه۲۲/مرداد/۱۳۹۴

DSC07889 بابیان اینکه محبت درپرورش روح وروان کودک همانندغذابرای پرورش جسم ضروری است.افزودند:کسانی که مذهبی هستندودرخانواده های مذهبی تربیت شده اندکمترباجنس مخالف ارتباط دارندوافرادی که باوالدین خودرابطه ی صمیمی تروگرم تری دارندکمتردردام این روابط ناسالم می افتند.

ایشان خاطرنشان کردند:یکی ازروانشناسان می گوید:جوان دراین مرحله می خواهدروابط دوستانه نزدیکی بادیگران پیداکندارزشمندترین ومهم ترین هستی ودارایه اش رابه فردی دیگرهدیه دهدودرپی یافتن هویتی جدیداست بنابراین اگراین نیازدرمحیط خانوادگی به خوبی تامین نشودیالطمه می بیندیامخدوش می شودونیازبه محبت وابرازمحبت وبرقراری ارتباط دوستانه دچاراختلال خواهدشد.

خطیب جمعه بااشاره به سخن رهبرکبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند:

دولت باید قاطعانه جلوى آزادى غربى مخرب را بگیرد.

وی باگفتن اینکه:

عفّت و حیاء و حُجْب از فطریات تمام عائله بشر است، چنانچه تهتّک و فحشاء و بى‏حیایى بر خلاف فطرت جمیع است، لهذا در نهاد عائله بشرى، عشق به عفّت و حیاء مخمور است و تنفر از هتک و بى‏حیائى نیز مخمَّر است.

در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست که چادر باشد، بلکه زن مى‏تواند هر لباسى را که حجابش را به‏وجود آورد، اختیار کند. ما نمى‏توانیم و اسلام نمى‏خواهد که زن به‏عنوان یک شى‏ء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام مى‏خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد.

حجاب به‏معناى متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامى است، با آزادى مخالفتى ندارد؛ اسلام با آنچه خلاف عفت است، مخالفت دارد.

اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است، بلکه خود پایه‏گذار آزادى زن در تمام ابعاد وجودى زن است.اسلام بیش از هر چیزى به آزادى عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادى نیست، الّا در چیزهایى که مخالف با عفت عمومى است.اسلام با آنچه خلاف عفت است، مخالفت دارد.

ایشان بااشاره به روزچهارشنبه۲۸مردادروزکودتاى آمریکایى – انگلیسى ۲۸ مرداد براى بازگرداندن محمدرضا شاه خائن (۱۳۳۲ ه.ش) فرمودند:

علل وزمینه‏های کودتاى۲۸مردادبه دلیل:

  1. اعتماد مصدق به آمریکا

شصت سال است از ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز، در هر موردى که با آمریکایى‏ها، مسؤولین این کشور اعتماد کردند، ضربه خوردند. یک روزى مصدق به آمریکایى‏ها اعتماد کرد، به آن‏ها تکیه کرد، آن‏ها را دوست خود فرض کرد، ماجراى ۲۸ مرداد پیش آمد که محل کودتا در اختیار آمریکایى‏ها قرار گرفت و عامل کودتا با چمدان پُر پول آمد تهران. الواط و اوباش و اراذل و بعضى از سیاستمداران خودفروخته را تطمیع کردند و کودتاى ۲۸ مرداد سال ۳۲ را در اینجا راه انداختند و حکومت مصدق را سرنگون کردند. جالب این است بدانید حکومت مصدق که به‏وسیله آمریکائى‏ها سرنگون شد، هیچگونه خصومتى با آمریکائى‏ها نداشت. او در مقابله با انگلیسى‏ها ایستاده بود و به آمریکائى‏ها اعتماد کرده بود؛ امیدوار بود که آمریکائى‏ها به او کمک کنند؛ با آن‏ها روابط دوستانه‏اى داشت، به آن‏ها اظهار علاقه مى‏کرد، شاید اظهار کوچکى مى‏کرد. با این دولت، آمریکائى‏ها این‏کار را کردند. اما منافع استکبارى اقتضاء کرد، آمریکائى‏ها با انگلیسها همدست شدند.مصدّق اعتماد کرد، کتکش را خورد.