ی. مهر ۳ام, ۱۴۰۱

دفتر امام جمعه پابدانا

وب سایت اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پابدانا

عزاداری شام شهادت امام صادق(ع)درتکیه فاطمه الزهراءکیانشهربرگزارشد.

عزاداری شام شهادت امام صادق(ع)درتکیه فاطمه الزهراءکیانشهربرگزارگردید.

سخنران این مراسم حضرت حجت الاسلام والمسلمین مهدی صادقی فرمودند:

به نقل ازخانواده ی امام صادق(ع)که می گفتندامام دراواخرعمرشان به سرمی بردندکه مدام بیهوش می شدند زهرباعث شده بودامام ناتوان بگردند.

DSC07804

اماناگهان باحالی خوب وبدون هیچ ناتوانی نشستندوهمه رافراخواندند.

ومطلبی رافرمودندکه می شودآنراآخرین سخن امام جعفرصادق(ع)برشمرد.

ایشان فرمودند:شفاعت مااهل بیت رسول الله(ص)نسیب آن زن ومردی نمی شودکه نمازشان رابد بخوانندویاسبک بشمارند.

مشکل اساسی جامعه ی ما;مشکل کمبودآب;مشکل کاروازدواج جوانان همه ی اینهاازبی نمازی ویابدنمازی نشات می گیرد.

درخانه ای که نمازدرآن خوانده نشودملائکه عبورومرورنخواهندکرد.

فکرمی کنیددلیل بی برکت بودن زندگی هادرچیست؟آیادراین است که کم کارمی کنیم ویامشکلات اقتصادی دخیل هستند!

نه!این طورنیست.

همه ازبی نمازی است.

افرادی که درزیارت نمازمی خوانندبه خاطرخداوندنیست.به این دلیل است که بیکارند!بیکار.