چ. فروردین ۲ام, ۱۴۰۲

دفتر امام جمعه پابدانا

وب سایت اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پابدانا

استقار اکیپ سیار انتقال خون به مناسبت ۵ مرداد

با هماهنگی ستاد نماز جمعه اکیپ سیار انتقال خون به مناسبت ۵ مرداد سالروز اقامه نماز جمعه در بخش مستقر گردید .