ج. شهریور ۳۱ام, ۱۴۰۲

دفتر امام جمعه پابدانا

وب سایت اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پابدانا

برگزاری جشن عبادت سیاسی ویژه رأی اولی ها در محل دفتر امام جمعه

در ایام برگزاری انتخابات جشن عبادت سیاسی ویژه رأی اولی های دختر و پسر به صورت جداگانه درمحل دفتر امم جمعه برگزار و سخنرانی امام جمعه محترم در این جلسات جهت حضور حداکثری در انتخابات