چ. فروردین ۲ام, ۱۴۰۲

دفتر امام جمعه پابدانا

وب سایت اطلاع رسانی دفتر امام جمعه پابدانا

غبارروبی و عطر افشانی گلزار مطهر شهدا

غبارروبی و عطر افشانی گلزار مطهر شهداء و دو شهید گمنام بخش طغرالجرد توسط امام جمعه محترم و مسئولین در روز ۱۳ آبان